Týmovky – Manažerky (LVI)

950 

Karty Týmovky – Manažerky „LVI“ pro práci s týmy (firemními, rodinnými, partnerskými) a pro rozvoj manažerských dovedností. Inspirací pro vytvoření karet pro nás byly manažerské kompetence, týmové role, manažerské role a vlastní zkušenost s rozvojem manažerů a týmů. Karty umožňují pracovat s rolemi, postoji, emocemi, týmovosti či individualitou. Díky hravému zpracování vybízejí k popisu vlastních kompetencí, schopností, dovedností a komunikačních stylů. Obrázky nabízí možnost pracovat s klienty, manažery a týmy více do detailu jejich životních a profesních rolí, silných stránek a prostoru pro rozvoj, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Poštovné a balné od 90 Kč.

Všem, kdo pracují na rozvoji spolupráce v týmech či skupinách, přinášíme karty Týmovky – Manažerky, karty pro práci s týmy (firemními, rodinnými, partnerskými) a pro rozvoj manažerských dovedností. Karty jsou vhodné pro práci s týmy v kontextu pracovního, ale i rodinného či partnerského života. Dále jsou karty určeny pro rozvoj manažerů (leaderů, vedoucích pracovníků).

Inspirací pro vytvoření karet pro nás byly manažerské kompetence, Bebinův test týmových rolí, manažerská mřížka GRID Roberta Blake a Jane Moutonové a vlastní zkušenost s rozvojem manažerů a týmů. Karty umožňují pracovat s rolemi, postoji, emocemi, týmovosti či individualitou. Vybízejí k popisu vlastních kompetencí, schopností, dovedností a komunikačních stylů. Obrázky obvykle klientům přinesou uvolnění v přemýšlení a radost z objevování nových možností, protože odbourávají vědomé či podvědomé obrany.

Díky hravému zpracování nabízí karty možnost pracovat s manažery a týmy více do detailu jejich profesní role, silných stránek a prostoru pro rozvoj, a to nenásilnou a zábavnou formou.

Karty vnímáme jako užitečný nástroj pro práci s klienty všech věkových kategorií, různého založení a také pro klienty s různými typy zakázek. Karty jsou užitečné pro začínající i seniorní manažery a team leadery.

Karty zachycují různé stavy v rolích jedince v týmu zahrnující emoce, nálady, přesvědčení, zvyky, postoje, osobní preference včetně preference pracovního prostředí, přesvědčení o sobě, druhých i o světě, společenského statusu, očekávání druhých atd. Role se v průběhu času mohou měnit v souladu s měnícími se okolnostmi, nicméně některé osobnostní rysy jsou stálé (viz teorie hry na pískovišti). Pro tvorbu karet jsme vybrali 36 stavů v rolích a navrhli podobu vyobrazení. Pro zahrnutí prvku hry, kterou považujeme za důležitou součást lidského života, jsme zvolili metaforické pojetí „LVA“.

Karty Týmovky – Manažerky jsou vhodné pro psychology, psychoterapeuty, kariérové poradce, lektory, pedagogy, supervizory, kouče, manažery a team leadery.

Popis sady karet

Sada karet Týmovky – Manažerky je tvořena 36 kartami o velikosti A6. Karty jsou vyrobeny z kvalitního papíru vysoké gramáže, pro delší životnost jsou opatřeny kulatými rohy a na lícové i rubové straně navíc laminem.

Na kartách Týmovky – Manažerky je znázorněn model pracovního chování manažera, rysy manažera či postoj při práci se svým týmem. Karty zachycují silné stránky i rezervy dané týmové role. Díky dynamického výtvarného zpracování metafory „LVI“ obrázky zachycují emoce, příběh, děj a každodenní pracovní i rodinný život.

Autorkou všech obrázků je ilustrátorka a grafička Jana Bieleš Bernkopf, která obrázky „LVI“ zpracovala na základě našich popisů a Dariny Filip za využití vlastní umělecké invence. Práva k využití obrázků jsou vlastnictví PhDr. Sylvie Navarové.

Krabička obsahuje sadu karet a jeden manuál. V manuálu se můžete inspirovat různými technikami pro práci s klienty.

Kde karty využijete

Karty doporučuje pro práci ve čtyřech kontextech profesionální práce s klienty:

1. Psychoterapie, psychologické poradenství, párová a rodinná psychoterapie – životní role klientů a proměna jejich pojetí z problémových do adaptivních rolí.

2. Rozvoj manažerských kompetencí, schopností a dovedností – volba stylu řízení, práce s týmem, delegování, vedení lidí, komunikační styly atd.

3. Koučování, supervize a kariérové poradenství – osobní a kariérní rozvoj, rozvoj týmů.

4. Pedagogická a lektorská činnost – práce se skupinou, atmosféra v týmu apod.

Hmotnost 0,5 kg