Hypnóza, hypnoterapie

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé mysli využívá pro řešení potíží nevědomí, podvědomí. Využívá se u psychosomatických potíží, úzkosti, fóbií, tinitu, nadváha, odvykání kouření.

Kariérové poradenství a diagnostika

Poradenství při výběru školy či dalšího profesního směru. Profesní diagnostika (on-line testování) a rozbor silných stránek, možností dalšího rozvoje a kariérního směřování. Tvorba osobního portfolia.

Supervize a mentoring

Supervize pomáhá získat nadhled na svou činnost a roli, kterou v práci s klientem pomáhající profesionál zastává, a rozvíjí jeho dovednosti. Současně je tato služba prevencí syndromu vyhoření.

Koučink a týmové koučování

Individuální a týmový koučink k řešení pracovních problémů, naplánování nového projektu, nastartování změny, profesní rozvoj, manažerský koučink, koučink OSVČ, mentální koučování sportovců.

On-line konzultace

On-line konzultace pro zájemce o psychoterapii, kariérové poradenství, koučink či supervizi ze vzdálených míst v České republice i pro Čechy žijí v zahraničí. Psychoterapie, Kariérové poradenství, Supervize, Koučink.