Všechna řešení nosíme v sobě

Odborné psychologické poradenství, supervize, koučink a kariérové poradenství

PhDr. Sylvie Navarová

Kdo jsem a co dělám

Jsem psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka a koučka. Poskytuji také kariérové poradenství a pro firmy pečující o své zaměstnance programy psychologického poradenství a kurzy prevence vyhoření.

V České republice rozvíjím integrativní přístup ke klientovi jako komplexní postup psychologické práce ku prospěchu klienta. Poskytuji jak individuální psychologické služby (psychoterapie, hypnóza, supervize, kariérové poradenství a rozvojový koučink), tak vedu kurzy z oblasti psychologie, koučování a práce s klientem a prevence vyhoření.

Osobní konzultace poskytuji v Ostravě a on-line.

Kontakt a objednání: sylvie.navarova@smrov.cz.

Jsem certifikovanou psychoterapeutkou, členkou České asociace pro psychoterapii a členkou Etické komise ČPtS. Působím jako rodinná terapeutka akreditovaná SOFT (Společnost rodinných a systemických terapeutů). Jsem supervizorkou a mentorkou zapsanou v ČAP a zakládající členkou Asociace integrativních koučů.

Pracovna: Dvorní 756/9, Ostrava – Poruba

IČ: 04698312 / 64611876

Číslo účtu: 2900918094/2010

Odborné psychologické poradenství pro jednotlivce, rodiny a páry
Vzdělávání pomáhajících profesionálů a supervize

Přejít na Centrum psychlogických služeb

Koučovací výcviky a další rozvojové kurzy
Koučink, kariérové poradenství, mentoring

Přejít na Školu manažerského rozvoje

Mé služby

Hypnóza, hypnoterapie

Hypnóza je léčebná metoda, která kromě naší vědomé mysli využívá pro řešení potíží nevědomí, podvědomí. Využívá se u psychosomatických potíží, úzkosti, fóbií, tinitu, nadváha, odvykání kouření.

Kariérové poradenství a diagnostika

Poradenství při výběru školy či dalšího profesního směru. Profesní diagnostika (on-line testování) a rozbor silných stránek, možností dalšího rozvoje a kariérního směřování. Tvorba osobního portfolia.

Supervize a mentoring

Supervize pomáhá získat nadhled na svou činnost a roli, kterou v práci s klientem pomáhající profesionál zastává, a rozvíjí jeho dovednosti. Současně je tato služba prevencí syndromu vyhoření.

Koučink a týmové koučování

Individuální a týmový koučink k řešení pracovních problémů, naplánování nového projektu, nastartování změny, profesní rozvoj, manažerský koučink, koučink OSVČ, mentální koučování sportovců.

On-line konzultace

On-line konzultace pro zájemce o psychoterapii, kariérové poradenství, koučink či supervizi ze vzdálených míst v České republice i pro Čechy žijí v zahraničí. Psychoterapie, Kariérové poradenství, Supervize, Koučink.

Zobrazit všechny služby

Koučovací a terapeutické karty

Přejít do e-shopu

Karty a další pomůcky pro psychology, kariérové poradce, kouče, supervizory, pedagogy a pomáhající profesionály.

Příspěvek na psychoterapii od zdravotních pojišťoven 111, 205, 207, 211 a 213 v programech Duševní zdraví