DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ: Dárkový voucher na kurz k zakoupení: 3000,- Kč/1 den kurzu. Máte-li zájem napište mi na e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Pro seznam kurzů prosím navštivte příslušné webové stránky

Centrum psychologických služeb

Pro kurzy z oblasti psychologie pro pomáhající profesionály a zájemce o toto téma navštivte

Seznam kurzů: Centrum psychologických služeb

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

Termín: 6. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Z kurzu si odnesete podněty pro přípravu osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, vlastní web), budování osobní značky, přípravu na pracovní pohovor, aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia klienta.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 22. 9. 2023 (8. 6. 2023 - OBSAZENO!)
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné… Akční cena!

NLP techniky pro sebepéči

Termín: 15. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Co se naučíte? Dozvíte se, jak fungují principy NLP a jak je můžete efektivně využívat v praxi, naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, nacvičíte si techniku, která vám pomůže získat nadhled v interakcích s neoblíbenou osobou, natrénujete si, jak zvládat trému…

Mindfulness pro dospělé

Termín: 14. 9. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Na kurzu Mindfulness pro dospělé si prohloubíte své schopnosti a dovednosti z oblasti prožitkově reflektivního učení a obohatíte se o možnost aplikovat mindfulness techniky do svého života a práce. Akt. MPSV, MŠMT.

Mindfulness postupy v práci s dětmi

Termín: 18. 9. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Mindfulness (všímavost) v práci s dětmi ve věku do 11 let. Hlídač a dirigent, rozvíjení laskavosti, pojmenování emocí, 3 obláčky radosti, cvičení Take five, bodyscan.

Mindfulness postupy v práci s teenagery

Termín: 4. 10. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Mindfulness techniky pro teenegery (12-18 let) – test mindfulness, technika Zakotvení, Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti, metody na zklidnění a pozastavení. Akční cena!

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: 10. 10. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

Emoční koučování dětí

Termín: 11. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Respektující komunikace s teenagery

Termín: 17. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz určen těm, kdo pracují s teenagery (dětmi ve věku od 11 let po starší školní věk a adolescenty). Seznámíte se s vhodnými technikami jak ustát komunikaci s dětmi s respektem pro obě strany….

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 17. 10. 2023
Termín do: 20. 2. 2024
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získáte inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 17. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Respektující komunikace s dětmi

Termín: 18. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s dětmi (dětmi ve věku 3 do 11 let). Seznámíte se s vhodnými technikami jak ustát komunikaci s dětmi s respektem pro obě strany….

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 20. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace. Akční cena!

Koučování teenagerů

Termín: 24. 10. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci …

Kariérové poradenství – Metoda Kariérního stromu

Termín: 24. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Dětský klient v krizi a syndrom CAN

Termín: 27. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o oblast práce s dětským klientem a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích. Problematika syndromu CAN. Akční cena!

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 2. 11. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů

Termín: 10. 11. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů jsou fenomény s narůstající tendencí. Kromě potřebných teoretických znalostí potřebných pro pochopení tématu nabízí kurz účinné způsoby pomoci (postoje, které mohou účastníkům ulehčit práci s touto tématikou, metody vedoucím k lepšení komunikačních dovednosti, jasné vymezení vhodných a nevhodných strategií, účinné a ověřené způsoby pomoci – od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc). Forma semináře – krátké teoretické vstupy, … Akční cena!

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 14. 11. a 21. 11. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

Seznam kurzů: Škola manažerského rozvoje

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

Termín: 6. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Z kurzu si odnesete podněty pro přípravu osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, vlastní web), budování osobní značky, přípravu na pracovní pohovor, aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia klienta.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 22. 9. 2023 (8. 6. 2023 - OBSAZENO!)
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi.

NLP techniky pro sebepéči

Termín: 15. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Co se naučíte? Dozvíte se, jak fungují principy NLP a jak je můžete efektivně využívat v praxi, naučíte se kotvit pozitivní emoce a stavy, nacvičíte si techniku, která vám pomůže získat nadhled v interakcích s neoblíbenou osobou, natrénujete si, jak zvládat trému…

Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami

Termín: 20. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 5. 9. a 12. 9. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání

Termín od: 21. 9. 2023
Termín do: 17. 2. 2024 (vč. zkoušek do 24. 4. 2024)
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

93 hod. výcvikový program. Naučíte se využit všímavosti/mindfulness v koučinku, mentoringu a ve výuce pro rozvoj všímavosti klientů/žáků vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke dosažená svých cílů. Vést koučink / mentoring kolegů a koučovací přístup využívat ve směru k žákům.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 3. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: 10. 10. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

Koučování dětí

Termín: 11. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Respektující komunikace s teenagery

Termín: 17. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se s vhodnými technikami jak ustát komunikaci s puberťáky s respektem pro obě strany….

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 17. 10. 2023
Termín do: 20. 2. 2024
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 17. 10. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Respektující komunikace s dětmi

Termín: 18. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz určen těm, kdo pracují s dětmi (dětmi ve věku 3 – 11 let). Seznámíte se s vhodnými technikami jak komunikovat s dětmi s respektem pro obě strany….

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 20. 10. 2023
Čas: 9.00–16.00
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již…

Koučování teenagerů

Termín: 24. 10. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí. Principy nehodnotící komunikace, techniky aktivního naslouchání, SFA, technika škály, kolo rovnováhy. Kurz veden prožitkovou a nácvikovou formou.

Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 24. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava / On-line na ZOOM

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 14. 11. a 21. 11. 2023
Čas: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

INTECO – Integrativní kouč, Ostrava/On-line

Termín od: 30. 10. 2023
Termín do: 25. 10. 2024
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Koučink ve výchově a vzdělávání Ostrava/On-line

Termín od: 30. 10. 2023
Termín do: 20. 2. 2024
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikový program. Naučíte se aplikovat koučink ve výchově a vzdělávání za využití „na řešení zaměřených“ koučování jednotlivců i skupiny. Vedoucí pracovníci natrénují koučink ve vedení a aplikaci koučinku v hodnotících rozvojových rozhovorech.

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 2. 11. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.