Vánoční voucher: 3000,- Kč/1 den kurzu. Máte-li zájem napište mi na e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Pro seznam kurzů prosím navštivte příslušné webové stránky

Centrum psychologických služeb

Pro kurzy z oblasti psychologie pro pomáhající profesionály a zájemce o toto téma navštivte

Seznam kurzů: Centrum psychologických služeb

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 6. 12. 2021
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace

Práce s agresivními projevy klienta

Termín: 10. 12. 2021
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je seznámit se se základními principy práce s agresivními projevy klienta a zároveň vlastními negativními pocity vyvolanými těmito agresivními projevy.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 14. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Práce s agresivními projevy klienta

Termín: 17. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Cílem kurzu je seznámit se se základními principy práce s agresivními projevy klienta a zároveň vlastními negativními pocity vyvolanými těmito agresivními projevy.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 21. 2. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Emoční koučování dětí

Termín: 4. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / on-line

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 7. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 11. 4. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 16. 5. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné…

Krizová intervence v praxi 2

Termín: 6. 6. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace

Seznam kurzů: Škola manažerského rozvoje

INTECO – Integrativní kouč

Termín od: 29. 11. 2021
Termín do: 10. 12. 2022
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Koučink ve výchově a vzdělávání Ostrava

Termín od: 29.11.2021
Termín do: 26.3.2022
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikový program. Naučíte se aplikovat koučink ve výchově a vzdělávání za využití „na řešení zaměřených“ koučování jednotlivců i skupiny. Vedoucí pracovníci natrénují koučink ve vedení a aplikaci koučinku v hodnotících rozvojových rozhovorech.

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 7. 12. 2021 a 14. 12. 2021
Čas: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

Termín: 11. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Z kurzu si odnesete podněty pro přípravu osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, vlastní web), budování osobní značky, přípravu na pracovní pohovor, aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia klienta.

Koučování puberťáků

Termín: 25.1.2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí. Principy nehodnotící komunikace, techniky aktivního naslouchání, SFA, technika škály, kolo rovnováhy. Kurz veden prožitkovou a nácvikovou formou.

Kreativní přístup a práce s kariérními kartami

Termín: 27. 1. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 8. a 22. 2. 2022
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Koučování dětí

Termín: 4. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Dvorní 756/9, Ostrava-Poruba

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a přitom se učily, že všechny potíže mají své (často jednoduché) řešení? Dozvíte se na kurzu Emočního koučování zaměřeném na práci s dětmi ve věku cca 3-12 let.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 10. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.

Kariérové poradenství a koučování

Termín: 29. 3. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikového kurzu přinese znalosti a techniky moderního pojetí kariérového poradenství. Získáte širokou paletu technik, her a cvičení pro sebepoznání a koučovacího způsobu vedení rozhovorů pro provázení klientům k jejich zodpovědné kariérní volbě.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 29. 3. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 5. 4. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Dvorní 756/9, Ostrava / On-line na ZOOM

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Jak podnikat s radostí a lehkostí (mentoringový program)

Termín od: 6. 4. 2022
Termín do: 18. 5. 2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

OSVČ v pomáhajících profesích? Kouči, kariéroví poradci, psychoterapeuti – výhody a rizika podnikání. Akční kroky k podnikání. Business plán na A4. Cílový zákazník. Úspěšný a funkční web. Správná cenotvorba.

Koučování puberťáků

Termín: 10,5,2022
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci této cílové skupiny dětí. Principy nehodnotící komunikace, techniky aktivního naslouchání, SFA, technika škály, kolo rovnováhy. Kurz veden prožitkovou a nácvikovou formou.