O mně

Pracuji s klienty individuálně jako poradenský psycholog, psychoterapeut a hypnoterapeut a kouč. Současně vedu kurzy sebepoznání, prevence vyhoření, relaxačních technik, integrativného koučinku a koučovacích technik a kariérového poradenství. Pomáhajícím profesionálům poskytuji supervize k profesionalizaci jejich práce.

Pokud se chcete dozvědět více o mém přístupu a stylu práce s klienty, podívejte se na záznamy mých vystoupení v České televizi, přečtěte si autorské články či mé odpovědi publikované v souhrnných článcích.

Od roku 2005 působím jako poradenský psycholog, psychoterapeut, kouč a lektor vzdělávání dospělých, předtím jsem 9 let pracovala v oblasti psychologie práce a personalistiky. Jsem majitelkou vzdělávací a konzultační společnosti Škola manažerského rozvoje s.r.o. a spoluzakladatelkou Asociace integrativních koučů v Ostravě. Psychoterapie, hypnoterapie, koučink a supervize tvoří stěžejní část mé práce. Dále nabízím vytvoření psychodiagnostického rozboru a vytvářím osobnostní, profesní a bilanční profily klientů včetně doporučení k výběru vhodného zaměstnance či profese (školy, kurzu). Vedu zážitkové workshopy a kurzy relaxačních technik, prevence vyhoření, sebepoznání apod. a podpůrné skupiny rodiče dětí s ADHD či PAS. Při práci využívám konstruktivistický a systemický přístup, hypnózu a integruji různé koučovací směry ku prospěchu klienta. Jsem autorkou koučovacího výcviku INTECO – Integrativní koučink.

Vedu a posuzuji bakalářské, magisterské a rigorózní práce studentů Ostravské univerzity, Slezské univerzity, VŠB-TU (personální řízení, management) a Univerzity Palackého v Olomouci.

Vystudovala jsem Univerzitu Palackého v Olomouci, jednooborovou psychologii (r. 2005), složila rigorózní zkoušku z psychologie (PhDr., r. 2007). Předtím jsem vystudovala obor personální management (Bc., r. 2003) tamtéž. 

Další vzdělávání: psychoterapeutický 800 hodinový výcvik Strategická komunikační psychoterapie a hypnóza M. H. Ericksona, kurz Koučování a motivace INSTITUTu S&K HERMÉS Praha, 500 hodinový výcvik Systemické koučování a supervize, 80 hod. kurz Hypnózy v Kroměříži, výcvik prevence školního násilí PROFKREATIS Bratislava, a mnohé další. Jsem členem profesní Asociace integrativních koučů a jako psychoterapeut dodržuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii, která v ČR garantuje odbornost v psychoterapii mimo zdravotnictví, a jsem akreditovaným rodinným a systemickým psychoterapeutem SOFT.

Publikační a přednášková činnost

Publikuji příspěvky a články z poradenské a terapeutické praxe a aktivně vystupuji na mezinárodních odborných konferencích. Píši články z poradenské praxe pro vydavatelství Nakladatelství Dr. JosefRaabe, s.r.o., do Psychologie Dnes a jako ganrant rubriky Koučování ve firmách pro KoučinkPortál.

Do mé přednáškové činnosti patří přednášky na Slezské univerzitě v Opavě a Karviné z oblasti Kariérového proadenství a koučování, na Masarykově univerzitě na téma Stanovování cílů a práce s terapeutickými kartami, na Univerzitě Palackého v Olomouci téma Personalistika a kariérní růst, Trh práce, Pracovní pohovory.

Jako aktivní účastník vystupuji na konferencích:

 • Ericksonovská terapeutická konference 
 • Mezi ploty
 • Koučink v praxi
 • AIEVG – Světový kongres kariérovího poradenství
 • Tvořivé cesty ke změně
 • Festival vzdělávání dospělých Aeduca 
 • Společný prostor 
 • Psychologická diagnostika 
 • Psychologie práce a organizace
 • Moravská vysoká škola Olomouc
 • Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství 
 • Konference ČASP Strach 
 • Kariérové poradenství
 • Euroguidence 

Jsem autorkou řady skript v tématických oblastech Sebepoznání, Řešení náročných životních situací, Systemické koučování, Kompetence pro trh práce, Pracovní právo v praxi, Osobní personalistika atd.

Projektová činnost

Jsem autorkou projektů a metodik vedení vzdělávání a poradenství:

Tyto projekty získly podporu ESF a jsou či byly úspěšně realizovány. Uvedené projekty jsem také manažersky řídila a poskytovala v nich poradenské, diagnostické, lektorské a koučovací služby.