Supervize a mentoring

Supervize je pro psychoterapeuty, psychology a sociální pracovníky samozřejmou, potřebnou a vyžadovanou součástí jejich práce. Je zárukou kvality poskytovaných služeb pomáhajícím profesionálem, protože mu pomáhá získat nadhled na svou činnost a roli, kterou v práci s klientem zastává, a rozvíjí jeho dovednosti. Současně je tato služba prevencí syndromu vyhoření. Stále více lidé z jiných profesí pracujících s lidmi (pedagogové, kouči, kariéroví poradci, manažeři) služby supervizora vyhledávají a oceňují.

Čím to? Supervize nabízí reflexi, profesionální nadhled, nové pohledy a podněty pro řešení problémů, prostor zamyslet se a podívat se na danou situaci a problém z jiných úhlů pohledu. Je součástí profesního a osobního rozvoje, dokáže zefektivnit práci a komunikaci s druhými lidmi, pomáhá najít cestu, ocitneme-li se v situaci, kdy nevíme kudy dál, cítíme se vyčerpáni, unaveni, nebo příliš vtaženi do problému klientů či lidí, se kterými pracujeme.

Nabízím supervizi individuální, týmovou a manažerskou.

Cena skupinové supervize: 3000,- Kč / sezení (50 min.) + náklady na čas na cestu a cestovné

Cena individuální supervize: 2000,- Kč / sezení (50 min.)

Zvýhodněné ceny:

  • 1.500,- Kč/sezení (50 min.) pro absolventy INTECO, KPK, KVK a účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky
  • Chcete si závazně rezervovat termín? Napište mi na e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

 

Skupinovou podobu supervize Supervizní council najdete v nabídce zde nebo se na mne obraťte s dotazem na nejbližší termín e-mailem. Metoda Councilu – Poradního kruhu podněcuje k rovnocenné otevřené komunikaci, autentickému sdílení a společnému přemýšlení. „Účast v poradním kruhu zavazuje k tomu, aby se člověk podílel na vytvoření času a místa, v němž se zvolenému tématu dostane plné a otevřené pozornosti.“(Zimmerman & Coyleová, 2016, s. 25). Mezi základní zásady práce patří autentičnost, naslouchání, mluvit k věci a spontánnost.

 

Mentoring pomáhá najít správný směr při výkonu odborné profese/činnosti. Mentoring nabízím v oblastech, ve kterých mám profesní zkušenost, tj. psychologické poradenství/psychoterapie, kariérové poradenství, koučování, supervize.

Cena skupinového mentoringu: 3000,- Kč / sezení (50 min.) + náklady na čas na cestu a cestovné

Cena individuálního mentoringu: 2000,- Kč / sezení (50 min.)

Zvýhodněné ceny:

  • 1.500,- Kč/sezení (50 min.) pro absolventy INTECO, KPK, KVK  a účastníky psychoterapeutických a supervizních výcviků, např. HERMÉS Group MUDr. Františka Matušky apod.
  • Chcete si závazně rezervovat termín? Napište mi na e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz