PŘIPRAVUJEME – Karty 5S „RIASEC Surikaty“

800 

Karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty, jsou zpracovány na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty 5S nabízí možnost získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta a to nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě a jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace určitým směrem. Balíček 36 karet velikosti A6 obsahuje (6 karet v každé ze 6 kategorií RIASEC). Karty budou dostupné od ledna 2022!

PŘIPRAVUJEME karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty zpracované na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda.

Každý člověk je jiný, než jsou ostatní lidé. Ke každému proto musíme volit individuální přístup, to se týká psychologické práce, koučování a také volby povolání. Lidé mají sklon vybírat si zaměstnání, které odpovídá jejich osobnostním vlastnostem, schopnostem, dovednostem, znalostem a hodnotám a tomu, jací jsou, co umí a co chtějí. Každý z nás má podle své hierarchie hodnot sklon preferovat prostředí, situace i povolání patřící do jedné či více oblastí z šesti velkých skupin pracovního prostředí (RIASEC), které popsal americký psycholog John L. Holland.

Karty 5S nabízí možnost získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta a to nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě či jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace určitým směrem.

Balíček 36 karet velikosti A6 obsahuje (6 karet v každé ze 6 kategorií RIASEC), podrobný popis jednotlivých kariérních typů a manuál s inspirací pro práci s kartami.

Karty budou dostupné od ledna 2022. Lze předobjednat u nyní, odeslání leden 2022!