Karty 5S „RIASEC Surikaty“

950 

Karty 5S, karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty, jsou dynamické, zachycující atmosféru a svádějí tak k povídání příběhů o prožitcích i vlastních charakteristikách. Jsou zpracovány na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty 5S nabízí možnost práce s emocemi i komplexními stavy, vzpomínkami, přesvědčeními, zvyky, postoji,… vč. získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta. Vše nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě a jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace.

Poštovné a balné od 90 Kč.

Karty 5S – karty pro sebepoznání, seberozvoj, podporu sebevědomí, sebedůvěry a sebejistoty zpracované na podkladě teorie profesní orientace RIASEC amerického psychologa Johna L. Hollanda. Karty jsou obrázky dynamicky zachycující atmosféru, emoce a prožívání nejrůznějších stavů jako komplexů zahrnující emoce, vzpomínky, nálady, přesvědčení, zvyky, postoje, osobní preference včetně preference pracovního prostředí, přesvědčení o sobě, druhých i o světě.

Každý člověk je jiný, než jsou ostatní lidé. Ke každému proto musíme volit individuální přístup, to se týká psychologické práce, koučování a také volby povolání. Lidé mají sklon vybírat si zaměstnání, které odpovídá jejich osobnostním vlastnostem, schopnostem, dovednostem, znalostem a hodnotám a tomu, jací jsou, co umí a co chtějí. Každý z nás má podle své hierarchie hodnot sklon preferovat prostředí, situace i povolání patřící do jedné či více oblastí z šesti velkých skupin pracovního prostředí (RIASEC), které popsal americký psycholog John L. Holland.

Proto karty 5S nabízí možnost získání orientačního přehledu v profesní profilaci klienta, ale také práci povídání o emocích i osobnostních charakteristikách a to nenásilnou a hravou formou. Práce s obrázky Surikat odbourá zábrany klienta v povídání o sobě či jeho vědomé či podvědomé potřeby stylizace určitým směrem.

Popis sady karet

Sada karet 5S je tvořena 36 kartami o velikosti A6. Karty jsou vyrobeny z kvalitního papíru vysoké gramáže, pro delší životnost jsou opatřeny kulatými rohy a na lícové i rubové straně navíc laminem.

Na kartách 5S je znázorněno 6 profesních typů RIASEC, každý na 6 kartách, které zachycují silné stránky i rezervy daného kariérního zaměření. Díky dynamického výtvarného zpracování metafory „ze života surikat“ obrázky zachycují emoce, příběh, děj.

Autorkou všech obrázků je ilustrátorka a grafička Jana Bieleš Bernkopf, která obrázky „ze života surikat“ zpracovala na základě našich popisů za využití vlastní umělecké invence. Práva k využití obrázků jsou vlastnictví PhDr. Sylvie Navarové

Balení mimo 36 karet obsahuje 2 brožury:

  1. podrobný popis jednotlivých kariérních typů
  2. manuál s technikami pro inspirací k práci s kartami.

Kde karty využijete

  1. Psychoterapie a psychologické poradenství, např. proměna stavů.
  2. Kariérové poradenství a rozvoj kariéry, volba pracovního zaměření, sebepoznání.
  3. Koučování a supervize, osobní rozvoj.
  4. Pedagogickou a lektorskou činnost, práce se skupinou atmosféra v týmu atd.
Hmotnost 0.5 kg