Karty Hodnoty a škály

700 

Karty „HODNOTY A ŠKÁLY“ jsou určeny všem, kdo pracují s lidmi kreativním způsobem a chtějí do své práce zapojit vizualizační a kinestetické prvky. Specifikem karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ je jejich dvojí využití. Jsou to karty 2 v 1. Jedna strana karet je zaměřena na mapování hodnot, potřeb a motivace v osobní a profesní oblasti. Druhá strana nabízí různé varianty škál, které lze vystavět v prostoru, což je vhodné pro kinestetické typy klientů či skupinovou práci. Škály jsou jak číselné, tak hravě smajlíkové pro děti. Druhá strana obsahuje navíc vizualizaci vybraných koučovacích technik, jejichž metodické využití vybízí k práci s prostorem.

Poštovné a balné od 90 Kč.

Představujeme karty „HODNOTY A ŠKÁLY“ vhodné pro psychology, kouče, supervizory, kariérové poradce, lektory, pedagogy, sociální pracovníky. Karty jsou určeny všem, kdo pracují s lidmi kreativním způsobem a chtějí do své práce zapojit vizualizační a kinestetické prvky. Karty vnímáme jako užitečný a kreativní nástroj pro práci s klienty všech věkových kategorií a různého osobnostního založení.

 

„HODNOTY A ŠKÁLY“ jsou 2 v 1!

Specifikem karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ je jejich dvojí využití. Jsou to karty 2 v 1. Jedna strana karet je zaměřena na mapování hodnot, potřeb a motivace v osobní a profesní oblasti. Druhá strana nabízí různé varianty škál, které lze vystavět v prostoru, což je vhodné pro kinestetické typy klientů či skupinovou práci. Škály jsou jak číselné, tak hravě smajlíkové pro děti. Druhá strana obsahuje navíc vizualizaci vybraných koučovacích technik, jejichž metodické využití vybízí k práci s prostorem.

 

Strana HODNOTY

Inspirací pro vytvoření první strany karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ zaměřená na HODNOTY pro nás byla kniha Mezinárodní příručka o metodách profesní orientace a další nosné teorie motivace jako je:

 • Hierarchie hodnot Abrahama Maslowa,
 • 9 stimulů profesní motivace,
 • Motivace k úspěchu a vyhnutí se neúspěchu,

Dále vycházíme z vlastní poradenská a koučovací praxe a zakomponovali jsme také vnitřní motivy dané výchovnými strategiemi, někdy nazývané jako manipulační pověry.

 

Strana ŠKÁLY

Druhou stranu karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ pak tvoří ŠKÁLY. Pro rychlou orientaci jsou karty, které patří k sobě barevně odlišeny od ostatních. Jde o škály:

 • Číselné (1-10) a SMARTES cíle – bílé karty
 • Procentuální (10%-100%) – zelené karty
 • Hravé Smajlíkové, Semafor – žluté karty
 • Časová osa – modré karty + provázek
 • Koučovací techniky pro vizualizaci Neurologických úrovní Roberta Diltse a techniky Walta Disneyho – růžové karty

 

Popis sady karet

Sada karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ je tvořena 66 kartami o velikosti hracích (pokerových) karet a tří metrovým provázkem. Karty jsou vyrobeny z kvalitního papíru vysoké gramáže, pro delší životnost jsou opatřeny kulatými rohy a na obou stranách navíc laminem.

První strana HODNOTY má jednotnou béžovou barvu a obsahuje výrazný název. Na kartách je znázorněno 66 hodnot, které určují naši celkovou motivaci k různým aktivitám. Tématy hodnot, motivace, potřeb jsou užitečné v:

 • Psychologickém poradenství k podnícení přemýšlení nad vlastními hodnotami a vnitřními motivy či výchovnými strategiemi
 • Kariérovém poradenství   k práci   s motivací, ujasnění si priorit a potřeb v pracovní oblasti
 • Supervizi či koučování k práci se skupinou či týmem ke hledání společných hodnot, rozvinutí pojmosloví v této oblasti
 • V psychoterapii k přemýšlení o cestě životem, potřebách, hodnotách, hledání smyslu života a jeho naplnění.

 

Druhá strana ŠKÁLY nabízí výběr z různých typů škál a koučovacích technik a lze využít k:

 • Práci se škálou s možností vizualizace a využití pohybu a prostoru,
 • Vizualizaci a zapojení pohybu při tvorbě SMARTES cílů
 • Procesu provedení Neurologickými úrovněmi či technikou Walta Disneyho v prostoru

Komu jsou karty „HODNOTY A ŠKÁLY“ určeny

Cílové skupiny z pohledu využití karet „HODNOTY A ŠKÁLY“ bychom mohli vymezit na dvě:

 • Odborníci (psychologové, kouči, supervizoři, kariéroví poradci, pedagogové, sociální pracovníci). Je důležité, aby karty profesionála oslovily, zaujaly a sám rád pracoval kreativně a s prostorem. Pak bude jejich využití při práci s klienty autentické a kongruentní.
 • Klienti (dospělí a mladiství, děti, humanitně i technicky orientovaní, jednotlivci i pracovní skupiny/týmy). Karty obvykle klientům přinesou uvolnění v přemýšlení, rozšíření slovníku – pojmosloví v oblasti motivace a hodnot, ale i zamyšlení nad tím, nad čím ještě třeba neuvažovali.
Hmotnost 0,5 kg