Celý článek publikován v časopise VERLAG DASHOFER, 3-4/2024.

Plánování ve firemním kontextu obvykle vypadá tak, že si stanovíme SMART cíle a kroky k jejich naplnění. V koučování říkáme, že v tomto případě jde o transakční přístup. Tento tradiční postup se drží popisu žádoucích výsledků a optimálně také vhodného chování, jehož realizací plánovaných výsledků dosáhneme. V článku vám nabídnu zamyšlení nad plány trošku jiným způsobem.

Začněme s plánováním jinak. Od konce. Přichází paní středního věku, říkejme jí Marie, pracující jako účetní. Na začátku roku má kupu práce a do toho ještě mnoho legislativních změn. Je přetížená. Necítí se dobře po psychické ani fyzické stránce, dostává se častěji do konfliktů s lidmi, je bez energie. Nejraději by ani nevylezla z postele. Její zodpovědnost jí to ale nedovolí. Z psychologického pohledu bychom přemýšleli o příznacích syndromu vyhoření. Dále se v článku zaměříme na to, jak se může Marie a lidé v obdobné situaci zamyslet nad svým životem, a začít jej vést postupně jinak. Cílem Marie je „to přežít“, chce, aby „to teď nějak zvládla, aby za rok nebyla ve stejné situaci, jako letos“. Oceňuji její konstruktivní přístup k životu, kdy chce postupně začít něco dělat jinak a vnímá, že z dlouhodobého hlediska to přinese zisk – zdraví, psychickou pohodu, schopnost zvládat i náročnější fáze její práce. Pojďte se také zamyslet, jak to chcete mít za rok vy.

Systemická teze říká: Všechno je o tom, co bude potom. Vyzkoušejme si transformační koučink, který pracuje více s hodnotami a identitou. Změna na úrovni identity a hodnot přináší nejsilnější motivaci ke změně celkově. Udělejme tedy změnu na úrovni identity a prozkoumejme preferovanou budoucnost pečlivě, podrobně, do posledního detailu tak, aby byla uchopitelná, bezpečná a tudíž realizovatelná. Pojďme na to …

Udělejte si schůzku sám/sama se sebou. Chce to mít pro sebe čas a prostor. Pohodlně se usaďte a pusťte fantazii na špacír…

Přesuňte se v mysli na konec roku 2024. Je o necelý rok více. Jste o rok moudřejší a zkušenější. Zapojte svou schopnost vizualizace a zodpovězte si následující otázky:

V jakém prostředí se na konci roku 2024 pohybujete nejčastěji a nejraději? Co děláte nejčastěji a nejraději? Jaké schopnosti využíváte? V čem jste jiní než před rokem? Co je pro vás na konci roku 2024 důležité? O jakých hodnotách uvažujete? Kým jste na konci roku 2024? Jakým člověkem jste? Pojmenujte si svou identitu, ke které v roce 2024 bude směřovat. Dobře si ji uložte – jako kdybyste si svou novou identitu vyfotili a schovali do kapsy, kde ji budete mít kdykoli po ruce. Je to něco, k čemu se můžete v průběhu roku vracet a motivovat sami sebe k dosažení cíle. Pojmenování sebe sama na konci roku 2024 si zapište.

Marie sama sebe vnímá jak „Moudrou ženu, která dokáže poradit, a když neví, tak zjistí“. Důležitými hodnotami je pro ni „moudrost, rozvážnost, klid, který má v sobě, a šíří jej i na druhé“. Je člověkem, který „dokáže s klidem druhým poskytnout odbornou radu a nenechá se do ničeho tlačit, sama nejlépe ví, co a jak je potřeba udělat“.

Jak cíle, o kterých pro rok 2024 před čtením tohoto článku doposud uvažovali, souvisí s vaší pojmenovanou identitou? Jsou v souladu? Mariin cíl „Přežít“ se proměnil. Teď už ví, jaká chce na konci roku 2024 být. Jak toho ale dosáhne?

Využijte i vy inspiraci otázkami k zamyšlení se nad kroky, které k cíli za rok povedou:

Co jste si za rok 2024 užili? Co jste vykonali dobrého pro sebe, pro druhé, pro firmu, …? Jaké schopnosti a dovednosti jste za rok 2024 rozvinuli? Čím jste obohatili lidi a svět okolo sebe? Sepište si, co všechno chcete mít na konci roku – jaké spokojenosti, jaké úspěchy, jaké zkušenosti, jaká místa chcete navštívit, jaké lidi chcete potkat?

A nyní nastává obtížná myšlenková operace. Začnete svou cestu novým rokem odvíjet od konce. Tvořte cestu od konce roku až do současnosti. Dle svého založení použijte papír a pastelky, a nebo si svou časovou osu roku 2024 vytvořte na počítači (i když tvorba rukou za využití barev zapojuje jiné části mozku než počítač, na který jste zvyklí 😊). Dejte časové ose roku 2024 tvar, barvu. Kreslete a zapisujte důležité milníky, kterými chcete v následujících roce projít.

Jak si zařídíte úspěchy?

U každého milníku se zastavte a napište si své zdroje pro jeho dosažení. Jaké schopnosti, které již máte, využijete? Jaké dovednosti, znalosti? Co ještě potřebujete pro úspěšné provedení? Co se budete muset naučit nového? Jak to uděláte?

Marie je velmi zodpovědná k druhým a ke své práci. A tak se rozhodla, že bude zodpovědná i sama k sobě. Zařadí pravidelné procházky. I když toho bude v práci hodně, stanoví si nejzazší hodinu, kdy skončí. Chce se minimálně půl hodiny denně procházet venku. Bude to něco nového v jejím životě. Předtím dávala přednost jen ostatním. Teď si řekla, že aby byla zdravá a v psychické pohodě dlouhodobě, zařazení procházek bude 1. důležitý krok. Také si sepíše, co jako „moudrá účetní“ dělá a co ne (a ví, že někteří klienti jí k tomu nutí). Seznam bude mít v práci po ruce. Bude jí tahákem v jednáních s nárokujícími si klienty. Začne si sledovat svůj denní režim v práci i doma a bude přemýšlet, jak jej upravit – co vypustit, čemu není potřeba věnovat pozornost, co lze delegovat. Bude tedy pracovat na vytvoření časoprostoru pro sebe sama. Jak jej využije? Vždycky jí bavily ruční práce a kvůli práci se jim už 20 let nevěnovala. Letos znovu začne háčkovat.

A co když se nebude dařit? Co pak uděláte? Jak bude vypadat vaše zacházení s těmito rizikovými situacemi? Jak si s nimi poradíte?

Naplánujte si pravidelná zastavení se sami se sebou (alespoň 1x měsíčně), na kterých budete pravidelně vyhodnocovat a reformulovat své kroky k žádoucí identitě na konci následujícího roku.

Jsme na konci. Svou práci si uschovejte, abyste se k ní mohli vracet.

Může být užitečné se někomu se svým plánem svěřit. Anebo je pro vás lepší ostatní překvapit až své záměry zrealizujete? Obojí je funkční, jak kdo potřebuje. Marie už své kroky postupně realizuje. Také můžete, když budete chtít.

Přeji hodně spokojenosti a příjemných úspěchů v roce 2024!

PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, psychoterapeut, kouč