Přichází klientka. Hovoří o přetížení, somatických potížích vlivem stresu (záda, trávení). Vše spojuje zejména s lockdowny za pandemie a aktuální nejistotou vlivem války na Ukrajině. Má okolo 40 let, 2 děti, vdaná. Práce OSVČ poradkyně byla za lockdownů vládními opatřeními omezena a musela se naučit poskytovat své služby on-line. Přišla o klienty, kteří do on-linu přejít nechtěli. Ztratila tak jistotu příjmu. Děti byly doma, musela je kontrolovat, vařit, … Vytratila se pestrost ze života, vzdala se svých koníčků ve prospěch organizace domácnosti…

Příběh podobný mnoha dalším, které se za poslední 2 roky odehrály. Jak může v těchto případech pomoci Integrativní koučink? V našem koučovacím výcviku INTECO – Integrativní kouč učíme nejen Výkonový transakční koučink, ale i Systemický přístup pracující se zdroji klienta v širších souvislostech jeho života a preferovanou budoucností, transformační Koučink inspirovaný M.H.Ericksonem a NLP vedoucí klienty k uvědomení si vlastních hodnot a identity a Všímavý koučink (Mindful Coaching) zohledňující při práci s klientem mnohem hlubší struktury lidské psychiky, než je pouhá změna nežádoucího chování. Zaměřuje se zejména změnu myšlení a prožívání.

INTECO kouč reflektuje hranice koučinku a psychoterapie a dodržuje etický kodex kouče. Co může INTECO kouč klientce nabídnout? Na začátku sezení např. provede klientku zakotvením v tělesně prožívané skutečnosti a v osobním cíli (viz. Všímavý koučink): „… Uvědomím si, co chci teď a tady, v tuto chvíli, jaké mám cíle pro tento den… Odpovědi, které v mé mysli vyvstávají, si zapamatuji a obrazy nechám rozplynout. V duchu se vrátím zpět ke kontaktu s podložkou, se sedadlem, se svýma rukama. Povšimnu si svého dechu, pomalu otevřu oči a protáhnu se.“

Klientka si zvědomila, co opravdu potřebuje. V další komunikaci provází kouč klientku hledáním jejich vlastních zdrojů a strategií zvládání (viz. Systemický koučink). Díky tomu klientka pojmenovává, co všechno a jak překonala, na co a jak může navázat. Cítí se kompetentněji než na začátku sezení. Lze tak přejít k formulaci cílů (viz. SMARTER+S z Výkonového koučinku). Klientka ze sezení odchází s konkrétními akčními kroky, které chce udělat.

Další sezení kouč otevírá reflektující otázkou: „Co se Vám podařilo?“. Klientka referuje o tom, jak upravila svůj denní režim, pevně ukotvila čas jen a jen pro sebe a tento čas naplnila cvičením a jógou. Večer si manželem domluvili prostor pro povídání a sdílení toho, co je v průběhu dne potěšilo. „Kam má tedy směřovat naše koučovací spolupráce dále?“, ptá se INTECO kouč. Společně pak pracují na ukotvení změn směřujících k identitě Sebevědomé ženy s naplněnými hodnotami zdraví, péče o sebe, rodina, kreativita a volnost (viz. koučink inspirovaný M.H.Ericksonem a NLP).

Výhodou INTECO kouče je možnost využití různých způsobů práce s klienty dle jejich potřeb a zároveň takových, které směřují k dobrému výsledku. INTECO kouč ví, kde je jeho hranice. Jestliže by se příběh klienta nevyvíjel tak pozitivně jako výše uvedený, má kontakty na odborníky a klientovi doporučí jiný typ spolupráce.

Co tedy pomáhá? Způsob partnerské komunikace vedoucí ke změnám na úrovni myšlení, chování i prožívání. Kouč není expertem (psychologem), není ani expertem na život klienta. Věří, že každý má zdroje pro užitečnou změnu v sobě a kladením otázek podněcuje klienta v jejich hledání a nacházení. Pomáhá definování preferované žádoucí budoucnosti, tedy směru, kterým se chce klient ve svém životě vydat. Protože „Kdo neví, kam pluje, tomu není žádný vítr dost dobrý.“

PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, psychoterapeut, kouč, supervizor, autorka koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč