Program Kariérový koučink do škol, který pomáhá studentům při výběru studijního zaměření, získal letos ocenění v rámci Národní ceny kariérového poradenství 2013. 

A jak to všechno začalo? Program vznikl na základě mé osobní zkušenosti. V roce 2008 jsem vedla psychologické poradenství k volbě další školy pro středoškoláky a měla jsem příležitost se jich zeptat na jejich cestu k oboru, který studují. Dozvěděla jsem se překvapivé informace. 34 % žáků nemělo volbu SŠ a profesní zaměření v 9. třídě ujasněné. Při výběru SŠ byl pro žáky důležitý především příklad spolužáků nebo přání rodičů. Výraznou nespokojenost s volbou SŠ, kterou studují, vyslovilo 30 % žáků. Žáci ve vysoké míře vyjadřovali zájem o nasměrování do budoucna, ohledně volby povolání, studia na VŠ jakož i potřebu orientace na trhu práce. Pouze 2 % středoškoláků měla svou budoucí profesní dráhu ujasněnou. Zjistila jsem, že 57 % oslovených žáků pociťuje jako svůj hendikep nízké komunikační schopnosti a 23 % nízké sebevědomí.

Proto jsem vytvořila program Kariérový koučink do škol. Za tři roky se jej zúčastnilo přes 1000 žáků základních a středních škol, kteří stojí před volbou další profesní dráhy. Více než 50 výchovných poradců bylo proškoleno v technikách koučování a vedení výuky k volbě povolání.

Co konkrétně program Kariérový koučink do škol žákům a pedagogům nabízí?

Žákům je určena:

1. Profesní diagnostika vedená formou Assessment centra, on-line testování a individuálním rozborem výstupů AC.

2. Kariérový koučink vedený individuálně s každým žákem v rozsahu 3 hodin. Využívá se integrace různých koučovacích přístupů, zejména systemický, ericksonový a výkonový přístup.

3. Semináře Kompetence pro trh práce kde se žáci dozvědí, jak se správně prezentovat na trhu práce, zpracují si své portfolio, učí se umění učit se, time managementu a sebeprezentaci. Semináře jsou vedené interaktivní zkušenostní formou.

Pedagogové mohou absolvovat kurzy akreditované MŠMT pro DVPP Osobní personalistika: Profesní poradenství pro ZŠ a SŠ, kde se seznámí s efektivními technikami koučinku pro žáky ZŠ a SŠ.

Na závěr je připravena praktická aktivita – žákům i pedagogům je určen Kulatý stůl, kde se účastníci seznámí se zástupci různých profesí a dozvědí se, co daná profese obnáší a co je k jejímu vykonávání potřeba vystudovat.

A jaká byla Vše cesta k profesi, kterou teď děláte?

PhDr. Sylvie Navarová, psycholog, kouč a jednatelka Školy manažerského rozvoje s.r.o.

Článek otištěn v časopise rodina a škola 11/2013