DÁREK PRO VAŠE BLÍZKÉ: Dárkový voucher na kurz k zakoupení: 3000,- Kč/1 den kurzu. Máte-li zájem napište mi na e-mail: sylvie.navarova@smrov.cz

Pro seznam kurzů prosím navštivte příslušné webové stránky

Centrum psychologických služeb

Pro kurzy z oblasti psychologie pro pomáhající profesionály a zájemce o toto téma navštivte

Seznam kurzů: Centrum psychologických služeb

Mindfulness postupy v práci s dětmi

Termín: 21. 2. 2023
Čas: 8:30 - 15:30
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Mindfulness (všímavost) v práci s dětmi ve věku do 11 let. Hlídač a dirigent, rozvíjení laskavosti, pojmenování emocí, 3 obláčky radosti, cvičení Take five, bodyscan.

Dětský klient v krizi a syndrom CAN

Termín: 20. 3. 2022
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o oblast práce s dětským klientem a poskytnout prostor pro nácvik vedení rozhovorů v bezpečném prostředí modelových situacích. Problematika syndromu CAN. Akční cena!

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 21. 3. 2023
Termín do: 10. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava/ Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získáte inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 21. 3. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Emoční koučování dětí

Termín: 28. 3. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Kariérové poradenství – Metoda Kariérního stromu

Termín: 4. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů

Termín: 5. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů jsou fenomény s narůstající tendencí. Kromě potřebných teoretických znalostí potřebných pro pochopení tématu nabízí kurz účinné způsoby pomoci (postoje, které mohou účastníkům ulehčit práci s touto tématikou, metody vedoucím k lepšení komunikačních dovednosti, jasné vymezení vhodných a nevhodných strategií, účinné a ověřené způsoby pomoci – od úlevových metod po směrování na odbornou pomoc). Forma semináře – krátké teoretické vstupy, … Akční cena!

Mindfulness postupy v práci s teenagery

Termín: 18. 4. 2023
Čas: 8:00 - 15:30
Místo: on-line

Mindfulness techniky pro teenegery (12-18 let) – test mindfulness, technika Zakotvení, Tvorba záměru, Rozvoj pozorování, Postoj pozornosti, metody na zklidnění a pozastavení. Akční cena!

Koučování teenagerů

Termín: příjem přihlášek zájemců
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz určen těm, kdo pracují s puberťáky (dětmi ve věku 11 – 18 let). Seznámíte se vhodnými koučovacími technikami stimulujícími vnitřní motivaci …

Emoční koučování dětí Zlín

Termín: 18. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 2. 5. a 9.5. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

Smysluplné třídnické hodiny

Termín: květen 2023
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Cílem kurzu je poskytnout teoretické a praktické informace k tématu třídnických hodin, naučit účastníky hry, které je možno během TH použít a rozšířit repertoár možností zvládání rizikových situací. Cíl TH, struktura, icebreak techniky, hry na podporu zdravých vztahů ve třídě, kooperativní hry.

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 8. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Krizová intervence je zaměřena na okamžitou pomoc při zvládání náročných životních situací, např. vyhrocená situace v rodině, úmrtí blízké osoby, ztráta, sebevražedné… Akční cena!

Krizová intervence v praxi 2

Termín: příjem přihlášek zájemců
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)

Kurz navazuje na kurz KI 1 a jeho cílem je poskytnout účastníkům další rozšiřující informace o práci se specifickými projevy klienta v krizi – agrese, panika, mlčení, manipulace. Akční cena!

NLP techniky pro sebepéči II.

Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Navazující kurz na NLP techniky pro sebepéči I.. Co se naučíte? Principy NLP a jejich praktické využití, techniky Pozice vnímání a Přerámování. Cenné je sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí.

Seznam kurzů: Škola manažerského rozvoje

Kariérové poradenství a koučování

Termín od: 21. 3. 2023
Termín do: 10. 10. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se vést kariérní rozhovory se zaměřením na práci s vizí budoucnosti, stanovováním cílů, rozhodováním, získají inspiraci pro skupinové poradenství, kreativní a sebepoznávací techniky a rozvoj přenositelných kompetencí.

Úvod do kariérového poradenství a koučování

Termín: 21. 3. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Rozsah práce kariérového poradce (Sebepoznání, Kompetence pro trh práce, Koučink, …), základní principy vedení kariérového poradenství / rozhovoru, náměty na Sebepoznávací aktivity, cvičení, hry, využití koučovacího nástroje Škála při práci se skupinou/třídou i jednotlivcem – trénink.

Všímavý přístup a mentoring ve výchově a vzdělávání

Termín od: 24. 3. 2023
Termín do: 27. 6. 2023 (volitelné 19. 10. 2023)
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikový program. Naučíte se využit všímavosti/mindfulness v koučinku, mentoringu a ve výuce pro rozvoj všímavosti klientů/žáků vedoucí ke zklidnění a nalezení vnitřní motivace ke dosažená svých cílů.

Koučování dětí

Termín: 28. 3. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Kariérový koučink – Kariérní strom

Termín: 4. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Vyzkoušíte si techniku tvorby Kariérního stromu směřující k sebepoznávání, hledání vnitřních zdrojů, práci s vizemi, stanovováním cílů a způsobů jejich dosažení. Sebezkušenost budete schopni přenést do praxe. Kombinace přístupů a technik T. Dienera a M.H.Ericksona.

INTECO – Integrativní kouč, Ostrava/On-line

Termín od: 13. 4. 2023
Termín do: 26. 4. 2024
Čas: 9:00 - 16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Integrace 4 koučovacích stylů: Výkonový koučink s jasnou strukturu, Systemický koučink a jeho podrobné popisy vnitřních zdrojů, Koučování inspirované M. H. Ericksonem a NLP se zaměřením na hodnoty, Všímavý koučink vede ke všímavosti k prožitkům a emocím.

Koučink ve výchově a vzdělávání Ostrava/On-line

Termín od: 13. 4. 2023
Termín do: 24. 6. 2023
Čas: 9:00–16:30
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

80 hod. výcvikový program. Naučíte se aplikovat koučink ve výchově a vzdělávání za využití „na řešení zaměřených“ koučování jednotlivců i skupiny. Vedoucí pracovníci natrénují koučink ve vedení a aplikaci koučinku v hodnotících rozvojových rozhovorech.

Koučování dětí Zlín

Termín: 18. 4. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Zlín

Jak koučovat dítě, aby se celý proces obešel bez stigmatizace a podobal se bez nadsázky pohádce? Jak naučit děti, aby zažívaly úspěch, posilovaly své sebevědomí a učily se hledat řešení?

Koučovací přístup v kariérním poradenství

Termín: 2. 5. a 9. 5. 2023
Čas: 16 vyučovacích hodin (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Naučíte se klást otevřené otázky podněcující myšlení klientů/žáků/rodičů, vyzkoušíte si strukturu kariérního rozhovoru za využití metody GROW jako jasného, logicky navazujícího sledu otázek a efektivní struktury rozhovoru a efektivně stanovovat SMART cíle.

NLP techniky pro sebepéči I.

Termín: 16. 5. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Cílem kurzu je teoreticky i prakticky seznámit účastníky s možnostmi, jak využít NLP techniky pro sebepéči. Co se naučíte? NLP experiment, technika Kotvení, Neutralizace negativní kotvy, Submodality, Platforma dokonalosti – vše si prakticky vyzkoušíte.

Kariérové poradenství: Osobní portfolio

Termín: 6. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Z kurzu si odnesete podněty pro přípravu osobního portfolia pro vstup na trh práce vč. on-line nástrojů (CV, motivační dopis, sebeprezetance, FB, LinkedIn, vlastní web), budování osobní značky, přípravu na pracovní pohovor, aktivity podporující sebeuvědomění a tvorbu reprezentativního portfolia klienta.

Krizová intervence v praxi 1

Termín: 8. 6. 2023
Čas: zahájení 9:00 (přihlašování do ZOOM od 8:45 - 9:00) 8 vyuč. hodin
Místo: On-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní povědomí o principech krizové intervence a zvýšit tak jejich kompetence při práci s klienty v krizi.

Krizová intervence v praxi 2

Termín: příjem přihlášek zájemců
Čas: 9.00–16.00
Místo: on-line, aplikace ZOOM (vlastní PC, kamera a mikrofon podmínkou)

Kurz navazuje na kurz Krizová intervence v praxi I., kdy účastníci již…

NLP techniky pro sebepéči II.

Termín: 13. 6. 2023
Čas: 9:00 - 16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9

Navazující kurz na NLP techniky pro sebepéči I.. Co se naučíte? Principy NLP a jejich praktické využití, techniky Pozice vnímání a Přerámování. Cenné je sdílení zkušeností mezi účastníky semináře při zvládání náročných situací v pracovním, kolegiálním prostředí.

Kreativní přístup a práce s koučovacími kartami

Termín: 20. 6. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: On-line na ZOOM

Získáte inspiraci k využití různých kreativních technik (práce s tělem, představivostí, modelování, kresba, karty). 12 typů karet a jejich využití v procesu poradenství od úvodního naladění, podporu sebepoznání, stanovování cílů, reflektování, uvědomění si hodnot, smyslu. Práce s metaforou Létajícího balónu.

Rozhodování a plánování v koučovacím procesu

Termín: 5. 9. a 12. 9. 2023
Čas: 9:00–16:00 (2 dny)
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Seznámíte se s vybranými rozhovorovými technikami pro situace rozhodování o budoucí kariéře a plánování nejen kariéry. Využití vizuálního neokortexu, organizace informací a hierarchie logických úrovní, Karteziánské kvadranty, plánování a práce s časovou osou.

Prezentační dovednosti a přesvědčivý projev

Termín: 3. 10. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Ostrava, Dvorní 756/9 / On-line na ZOOM

Trénink přenositelných kompetencí pro trh práce se zaměřením na zdokonalení prezentačních dovedností. Naučíte se hravá cvičení, které můžete využít v práci se svými klienty. Jak zvládat trému, modulace hlasu, neverbální projev, desatero úspěšné prezentace, vytváření příběhů.