Zájmové kroužky – pohled psychologa

Reportáž, ke živě odpovídám na dotazy ohledně vlivu zájmových kroužků na vývoj dítěte si můžete pustit zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/414231100031203-udalosti-v-regionech/video/ (reportáž „Klesá zájem o kroužky“)

Celý rozhovor si můžete také přečíst:

1) Paní doktorko, Dětí chodících do kroužků ubývá, jak jsme slyšeli v reportáži, je to špatné pro jejich vývoj? Jsou na tom ty, které do kroužků nechodí, hůře než jejich vrstevníci, kteří je navštěvují?

  • Zájmové kroužky nabízejí přéležitost k rozvoji specifických dovedností, jako je keramická tvorba, hra na klavír, ale také příležitost pro rozvoj sociálních dovedností, jako je komunikace s vrstevníky, autoritami nebo také např. prezentační dovednosti. Děti, které žijí v podnětném prostředí, mohou tyto kompetence rozvíjet také mimo kroužky. Rodiče si s dětmi hrají, povídají si, děti mají kamarády, se kterými chodí ven. Důležité je PODNĚTNÉ prostředí.

2) Jak by měli vůbec rodiče vysvětlit dětem, že třeba nemůžou chodit do kroužků kvůli penězům?

  • Je vhodné mluvit s dětmi o finančních možnostech přímo, učíme tak děti zodpovědnému zacházení s penězi.

3) Kolik by měly mít děti zájmových kroužků týdně, jaký je ten ideální stav, kde najít tu správnou míru?

  • Kolik kroužků je velmi individuální. U prvnňáčků je doporučuje 1 kroužek z důvodu zátěže školního učiva, u starších dětísledujeme zda nejsou množstvím kroužků přetížené, což se může projevit např. zvýšenou únavou, nesoustředěností, roztěkaností a také zdravotními problémy.

4) Někdy fungují kroužky jako odkladiště dětí, na které nemají rodiče odpoledne čas, jaký to může mít vůbec vliv na vztahy v rodině?

  • Uspokojivé vztahy v rodině ať s rodiči, ale i prarodiči sebelepší kroužek nemůže nahradit. Určitě by koužky neměly fungovat jako odkladiště dětí.

5) A je dobré tlačit děti do kroužků, které jim nejdou, ve kterých se jim tak nedaří, nebo do nich nechtějí chodit?

  • Koužky jsou zájmové a proto by do nich měly děti docházet z vlastního zájmu. Může dojít k období, kdy dítě do kroužku nechce, pak zvažme, proč tomu tak je. Pokud je to proto, že se dítěti něco nepovedlo nebo se s někým pohádalo, veďme jej k zodpovědnému přístupu a podpořme jej ve vyřešení dané situace. Učíme tak dítě zvládat konflikty, vytrvalosti, trpělivosti.