Úzkost ze situace na Ukrajině a co s ní

Situace, která je mimo rámec obvyklé lidské zkušenosti se dotýká nás všech. Zklidnit s můžeme dechem, abychom mohli zvážit své možnosti pomoci sobě a druhým. Pokud dech nezabírá, využijte

Linka bezpečí (pro děti a studenty) nebo Linku důvěry (pro dospělé)

📞

Linku první psychické pomoci116 123. Pomoc je možná např. skrze příspěvek v jakoukoli výši u Člověk v tísni.