Štěstí

DNES SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN ŠTĚSTÍ 🥳 Znáte večerníček Radovanovy radovánky? Doporučuji, jako základní studijní materiál pro ty, kdo hledají štěstí. V kontextu dávné moudrosti: „Ve vnějším světě štěstí nenajdeš, klíč k němu hledej uvnitř sebe sama“, se tak lze Radovanem inspirovat (samozřejmě nasadil nedosažitelnou laťku 😝). Zachycuje způsob nahlížení na svět a události z pozitivního úhlu pohledu: „A zase namazaným dolů! To budou mít králíci radost!“ nebo „Ty kopřivy krásně pálí.“
Autoři psychologických výzkumů říkají, že subjektivní pohoda je spojena s nízkou úrovní neuroticismu, vysokou úrovní dominance a afiliace, s pozitivním přístupem k sociálnímu okolí. Pozitivní emoce korelují s extraverzí, negativní emoce korelují s neuroticismem (Diener a kol.; Costa, McCrae; Blatný, Osecká). Z čehož vyplývá výzva ke zklidnění, posílení zdravé sebedůvěry a péči o mezilidské vztahy.
„Věda o štěstí“ říká, že subjektivní vnímání štěstí souvisí s věkem -závislost má tvar písmene U: relativně šťastnější jsou mladí a senioři (i když mnohdy penězi neoplývají), méně šťastni jsou lidé v produktivním věku (i když jsou „výdělečně činní“). Co si z toho můžeme vzít? Význam užitečného nakládání s volným časem a to, že se se můžeme vždy na něco těšit.
A když jsem příspěvek o ŠTĚSTÍ začala připomenutím pohádky, dovolím si jej uzavřít příběhem Košile šťastného člověka:
„Na smrt nemocný kalif ležel v hedvábných poduškách. Okolo stáli hakimové, lékaři jeho země. Všichni se shodovali, že kalifa může uzdravit a zachránit jedině košile šťastného člověka, kterou si panovník položí pod hlavu. Poslové utvořili rojnice a ve všech městech, ve všech vesnicích i ve všech chatrčích hledali šťastného člověka. Ale každý, koho se ptali na štěstí, měl jen starosti a trápení. Když už se poslové vzdávali naděje, potkali pastýře, který se zpěvem a smíchem střežil své stádo. A jestli je šťastný? „Neumím si představit nikoho, kdo by byl šťastnější než já, “ vesele odpověděl pastýř. „Dej nám tedy svou košili!“ zvolali poslové. Pastýř ale zavrtěl hlavou: „Žádnou nemám.“ Podivná zvěst, že ten jediný šťastný člověk, kterého poslové našli, nemá ani košili, přinutila kalifa přemýšlet. Tři dny a tři noci k sobě nikoho nepustil. Čtvrtého dne nechal mezi lid rozdělit hedvábné podušky a drahokamy. A jak praví legenda, od té doby byl kalif zdravý a šťastný.“ (Nossrat Peseschkian, Kupec a papoušek)
Přeji všem ŠŤASTNÝ den 🥳 Sylvie Navarová