Smysl, smysluplnost

V dnešních dnech se ptáme po smyslu toho, co se děje. Kdo nám jej může dát? Jen my sami!
Připomeňme si Viktora Frankla, o kterém víme, že přežil za 2. světové války koncentrační tábor, kde nabádal spoluvězně k nalezení smyslu za jakékoliv situace. Budou-li mít pro co žít, přežijí.
Smysl v životě může člověk podle Frankla najít ve:
✊ vykonání sebepřesahujícího činu, který je konán s ohledem na ostatní
❤️ prožití zážitku, který obohacuje a povznáší, přičemž nejvyšší hodnotou je láska
😇 v utrpení, promění-li ho člověk ve své morální vítězství
Přeji vám smysluplný den! Sylvie Navarová