Naděje

Říká se „Naděje umírá poslední“. Připomínejme si ji i v dnešních dnech: Vždycky je naděje!
Naděje má ochrannou funkci před depresí. Tato ochrana stojí na 3 pilířích:
1) Stanovení smysluplného cíle
2) Motivace k naplnění tohoto cíle
3) Umění nalézat alternativní cesty, jak lze k cíli dojít, i když se objeví překážky a plánované řešení nelze uskutečnit
Nadějeplný večer 🙏 Sylvie Navarová