Manažer/ka vlastní kariéry – mapování silných stránek a stanovování akčních kroků

Článek přibližuje naše vystoupení na konferenci Mapování silných stránek pořádané centrum Vzdělávání všem a Jihomoravským krajem v roce 2019 v Brně.

Prezentující: PhDr. Sylvie Navarová, Škola manažerského rozvoje s.r.o.

 

Anotace

Na workshopu se účastníci naučili pracovat s kreativní technikou Létajícího balónu pro zmapování silných stránek za využití koučovacích otázek a projektivních karet. Pracovali se třemi druhy projektivních a metaforických karet:

·       STAVY k uvědomění si vlastností, schopností a dovedností a kariérního typu dle teorie profesní orientace RIASEC,

·       MOTIVACE A POTŘEB pro zmapování oblasti motivace k práci, hodnot a priorit,

·       OBRAZY k práci s vizí do budoucnosti tak, aby na závěr bylo možné stanovit akční kroky.

Workshop je veden zážitkovou formou. Všechny prezentované techniky si účastníci vyzkoušeli na sobě, protože prožitek je snáze přenositelný do vlastní přímé práce s žáky/klienty.

Úvod

Workshop představil účastníkům kreativní metodu kariérového poradenství vystavěnou na metafoře horkovzdušného balónu za využití projektivních karet. Technika mapuje silné stránky, pracuje s uvědoměním si reality, na kterou klient má a nemá vliv, a konstruuje konkrétní kariérní plán včetně akčních kroků.

Metafora balónu

Klientovi v rámci poradenského rozhovoru (v jeho střední části nebo později, poté, co jsme vyjasnili cíl sezení a spolupráce) nabídneme metaforu balónu a požádáme ho, aby si balón nakreslil. Létající balón se skládá ze 2-3 částí – samotného balónu naplněného teplým vzduchem, koše a příp. pytlů s pískem. Balón je symbolem vlastností, schopností, dovedností, znalostí (celkově kompetencí), prostřednictvím kterých dosahujeme toho, čeho dosáhnout chceme. Při popisu této části balónu vedeme klienta k tomu, aby přemýšlel o věcech, které se mu daří, jsou jeho pozitivními životními faktory, nesou ho výš a dál až tam, kam chce přistát. Koš symbolizuje to, co klient změnit nemůže, nemá na to vliv a s tímto vědomím si to nese životem dále. Pytle s pískem jsou symbolem toho, co klient chce a může změnit, má na změnu vliv.

Projektivní karty jako možnost mapování silných stránek, motivace a vize

Při práci s metaforou balonu, můžeme klientovi přemýšlení usnadnit, a vnést do poradenského procesu kreativní prvek, zapojením karet stavů (SURIKATY). Poradce karty rozloží a vyzve klienta (účastníky skupinového KP), aby si vybral 5 karet, které ho vystihují. Ptát se můžeme buď přímo anebo projektivně:

  • Kterých vašich vlastností si ceníte? / Jaké pozitivní vlastnosti má ovečka?
  • V čem jste dobrý? V čem vynikáte? Co byste chtěl umět?
  • Na kterých vlastnostech, schopnostech, dovednostech můžete stavět?
  • Které vlastnosti chcete změnit? / Co by měla ovečka změnit (naučit se)?

Klient přiřazuje jednotlivé karty k daným částem balónu, případně ho poradce vyzve k zápisu důležitých kompetencí do příslušných částí balónu.

Současně s prvním výběrem může poradce provést skríningovou diagnostiku profesně-osobního typu klienta dle J. L. Hollanda (RIASEC).

Příklad projektivních karet SURIKATY a HODNOTY: