Letní newsletter CEPSYS / ŠMR

Milí přátelé,

s blížícími se prázdninami bychom Vás rádi informovali o novinkách u nás.

Kurzy kariérového poradenství i koučování ve Zlíně:

Otevřeli jsme novou pobočku ve Zlíně na adrese Lorencova 3791, 760 01 Zlín. I zde budou probíhat prezenční kurzy pro psychology, pedagogy i sociální pracovníky a další zájemce.

Můžete zde absolvovat celý 80 hod výcvik Kariérového poradenství a koučování, začínáme již 13. září 2022 více zde https://smrov.cz/vycvik/karierove-poradenstvi-a-koucovani/ nebo jen jeho jednotlivá témata viz harmonogram na téže stránce níže.

V pobočce můžete také navštívit kurzy Koučování teenagerů (20/9), Koučování dětí (18/10), NLP techniky pro sebepéči I (29/11) a II (13/2) nebo Smysluplné třídnické hodiny (13/10).

Seznam nabízených krátkodobých kurzů po prázdninách v Ostravě či on-line:

Nyní jsme vypsali termíny kurzů až do konce roku. Po prázdninách si můžete vybrat z kurzů:

kurz datum místo
Mindfulness postupy v práci s dětmi 08.09.22 on-line
Dětský klient v krizi a syndrom CAN 13.09.22 on-line
Stres, vyhoření a jak s nimi zacházet aneb relaxační techniky 15.09.22 OV/on
Krizová intervence 1 15.09.22 on-line
Smysluplné třídnické hodiny 15.09.22 on-line
Práce s agresivními projevy u dětí a dospělých 21.09.22 on-line
Metody a techniky práce s rodinou a dětmi s narušenou vztahovou vazbou 22.-23.09.2022 on-line
NLP techniky pro sebepéči I. 27.09.22 OV/on
Mindfulness postupy v práci s teenagery 06.10.22 OV
Sebepoškozování a sebevražedné chování u dětí a adolescentů 06.10.22 on-line

Další termíny https://cepsys.cz/kurzy/

Výcviky kariérového poradenství a koučování v Ostravě

Prezenčně i on-line pro klienty z dálky zahajujeme 20. září 2022 80 hod výcvik Kariérového poradenství a koučování, stejně jako ve Zlíně je možné si vybrat pouze jednotlivá témata https://smrov.cz/vycvik/karierove-poradenstvi-a-koucovani/

Zájemci o koučování se již nyní mohou zapsat do úspěšného 203 hod koučovacího výcviku INTECO – Integrativní kouč (již 20 výcvikové skupiny). Zahajujeme 20. října 2022 více https://smrov.cz/vycvik/kurz-koucovani/, případně do jeho úvodní 80 hod části Koučink ve výchově a vzdělávání https://smrov.cz/vycvik/koucink-ve-vzdelavani-a-vychove/.

Přehled všech kurzů získáte na adrese https://sylvienavarova.cz/kalendar-kurzu/

Budeme rádi, pokud Vás některý z nabízených kurzů osloví!

Připravujeme další koučovací karty

Karty budou k dispozici nejpozději začátkem září, více https://sylvienavarova.cz/e-shop/

Další info a aktivitách, případných akcích můžete sledovat také na našich FCB stránkách např. https://www.facebook.com/cepsysNeujde Vám žádná novinka, nově zařazený kurz, aktuálně vypsaná sleva kurzovného, …

Přejeme Vám dovolenou prožitou ve zdraví a pohodě!

Sylvie Navarová a kolektiv