Česká televize, Dobré ráno: Syndrom vyhoření – pracovní, rodinné

S radostí přijímám pozvání do Dobrého rána v České televizi, protože vždy přinesou téma, které trápí i řadu mých klientů. A tak jsme si dnes povídali o Syndromu vyhoření, který už není jen v souvislosti s prací, ale mluvíme i o rodičovském či životním vyhoření.

4 vstupy si pusťte zde:

 1. O syndromu vyhoření obecně
 2. Rodičovský syndrom vyhoření
 3. O obou typech vyhoření
 4. Prevence vyhoření

Souhrn:

Pojem Syndrom vyhoření:

Okolo roku 1970 jej zavedl Herbert Freudenberger, psychoanalytik, který se sám do tohoto nepříjemného stavu vlivem dlouhodobého a chronického stresu dostal. Sám sebe analyzoval a dospěl k tomu, že jde o stav kompletního fyzického, psychického a emocionálního vyčerpání.

Znaky vyhoření:

 1. Ztráta smysluplnosti, radosti, práce/činnost už nebaví, vše je šedé
 2. Únava, ztráta energie, nejhorší stavy vyhoření se projevují tak, že postižený nevstane z postele
 3. Snížené kognitivní funkce, zhoršená paměť, zapamatovat si a vybavit informace, snížená schopnost soustředění se
 4. Negativní dopady na sociální oblasti v souvislosti s podrážděností, vnitřním napětím, agresivitou, která se pak projevuje v konfliktech s lidmi a nebo směrem k sobě, kdy člověk se syndromem vyhoření obviňuje sám sebe.
 5. Zdravotní důsledky – bolest, zad, migrény, i vážnější nemoci.

Dotaz moderátorky, zda se všechno musí projevit, aby to byl syndrom vyhoření?

Záleží v jaké fázi vyhoření jste:

 1. Vyhoření začíná hořením – nadšením pro práci/činnost. Jde o vnitřní zapálení pro práci či činnost.
 2. Stagnace – práce s volný čas v rovnováze. Kdyby jedinec zůstal v této fázi a žil pestrý, smyslem naplněný život, pak je jeho psychické a fyzické zdraví dlouhodobě udržitelné. Nicméně někteří jsou taženi spirálou Vyhoření dál.
 3. Frustrace – objevují se první psychické a fyzické potíže. Pokud signály těla a duše nepřejdeme a přistoupíme k nim tak, že jde o výzvu ke změně, tak je změna možná. Změna v přístupu k sobě, k práci, k životu není snadná, ale ještě ne tak obtížná jako v následujících fázích.
 4. Apatie – typickým znakem je bezmoc a beznaděj. Člověk vnímá své povolání/činnost jen jako zdroj obživy, dělá pouze to, co musí, a odmítá jakékoli novinky, rozhovory se spolupracovníky i žádosti od klientů. Často se cítí klienty, prací, kolegy obtěžován. Svým přístupem může dokonce druhé či firmu neúmyslně ohrožovat. Jedinec má psychické problémy a projevují se u něj psychosomatické nemoci.
 5. Vyhoření. Jde o kompletní emocionální a fyzické vyčerpání, pocity depersonalizace (pocit ztráty sebe, vnímání sebe jen jako kolečka ve stroji), pocit ztráty smyslu života. Psychické problémy a nemoci těla se prohlubují.

Rodičovské vyhoření:

Stav intenzivního vyčerpání související s rodičovskou rolí zahrnuje 4 oblasti:

 • Fyzické a psychické vyčerpání rodiče,
 • Konflikt mezi tím, jakým rodičem bych chtěl být a tím, jak sám sebe vnímám,
 • Pocity znechucení a vlastní neschopnosti v souvislosti s rodičovstvím,
 • Emocionální distancování se od dítěte – rodič funguje jako robot v automatickém režimu, bez emocí, laskavosti, přívětivosti. Toto má největší negativní vliv na dítě

Čas od času může mít tyto pocity každý rodič, jde ale o četnost a frekvenci.

Prevence?

Pestrost v životě:

 • Inspirativní, pohodové vztahy s lidmi blízkými a přáteli
 • Smysluplná práce, která nebere veškerý čas a energii.
 • Péče o sebe – pohyb v přírodě, vyhledávání klidných relaxačních míst typu čajovna, kultivace ducha v divadle, knihovně, kulturních akcích, koníčky a záliby (pletení, turistika, zahraničení, …) atd.