aneb Návod na užitečné a funkční provedení

Konec roku a začátek nového je vždy časem pro bilancování, přehodnocování a tvorbu nových předsevzetí. Typické také je, že po měsíci všechny dobré záměry vezmou za své. Jak tímto přirozeným procesem bilancování a předsevzetí projít užitečně a podpořit pravděpodobnost naplnění stanovených předsevzetí? Udělejte si čas pro sebe, připravte si papíry a pastelky a buďte k sobě upřímní…

Článek je určen pro ty, kdo si chtějí nad sebou sami zapřemýšlet. Postup mohou také využít kolegové pracující s klienty a tímto procesem své klienty provést. Dále popsaný postup práce obvykle procházím se svými klienty na začátku nového roku i já.

Cesta rokem předchozím

Starý rok si projdeme nejprve při zapojení podvědomí a následně vědomého pojmenování se zaměřením na uvědomění si vlastních vnitřních zdrojů a užitečných strategií chování.

Vezměte si papír a pastelky. Na chvíli se posaďte, zavřete oči a s výdechem nechte volně plynout myšlenky rokem, který nyní končí. Jak začal? Jaký byl průběh? Jaký je jeho závěr? Jaké lidi jste cestou rokem potkali? Jaká místa jste navštívili? Představte si, že můžete namalovat svou cestu tímto rokem. Jaká cesta to byla? Klikatá? Kamenitá? Přímá?

Otevřete oči a cestu namalujte na připravený papír. Dejte cestě tvar, barvu, můžete používat symboly, obrázky, tvary…

Vezměte pastelku barvy, která je symbolem spokojenosti, radosti, pozitivních pocitů. Najděte minimálně 3 okamžiky v roce, kdy jste se cítili spokojení, radostní, prožívali jste pozitivní pocity. Spokojenosti na své cestě zakreslete symbolem, který vás jako první napadne, když na danou situaci pomyslíte.

Cesty životem nebývají jen o pozitivních prožitcích a je to dobře. Kdybychom neprožili i negativní emoce, jak bychom si mohli pozitivních chvil povšimnout? Negativní situace jsou velmi cennou zkušeností. Z tohoto úhlu pohledu prozkoumejte svůj předchozí rok. Zvolte barvu pastelky a zakreslete do své cesty 3 nejcennější zkušenosti, které jste nabyli.

A první zamyšlení se nad cestou starým rokem zakončíme 3 úspěchy. Zdůrazňuji SVÝMI úspěchy! Každý člověk považuje za úspěch něco jiného. Pro někoho je úspěchem, že si koupil nové auto, pro jiného jsou úspěchem příjemné okamžiky s rodinou. Vězte, že tvoříte SVOU cestu rokem bez ohledu na to, co si myslí ostatní! Zvolte barvu úspěchu a malujte.

Jak tvoříte spokojenosti a úspěchy?

Nyní máte základ pro pojmenování vnitřních zdrojů a užitečných strategií chování. Zastavte se u každé spokojenosti, cenné zkušenosti a úspěchu a odpovězte si na otázky:

  • Díky kterým vlastnostem, schopnostem jste si spokojenosti zařídili?
  • Jak se vám podařilo negativní situace zvládnout? Jaké své dovednosti a chování jste pro zvládnutí využili? Co jste se díky těmto okamžikům naučili?
  • Proč jsou pro vás dané úspěchy úspěchy? Jak jste jich dokázali dosáhnout?

Při odpovědích se zaměřte na své vlastní schopnosti, dovednosti, znalosti, kompetence, vnitřní zdroje, hodnoty apod. Své myšlenky pište do obrazu.

Člověk je jednotkou v sociálních systémech

Člověk je součástí různých společenských skupin, zastává různé role. Je součástí rodiny blízké i širší, je součástí pracovních i přátelských vztahů blízkých i na sociálních sítích. Je druhými ovlivňován a sám druhé také ovlivňuje.

Dokončete svou reflexi předchozího roku několika úhly pohledu…

  • Jaká zajímavá místa jste navštívili? Každé zakreslete do svého obrazu a zapište si, jaké poselství/myšlenku si z místa odnášíte.
  • Jaké inspirativní lidi jste potkali? Čím vás tito lidé obohatili? Zakreslete a napište si citát/myšlenku, která ve vás ze setkání doposud rezonuje.
  • Čím jste vy obohatili lidi a svět okolo sebe?

Shrnutí bilance starého roku

Znovu si svůj obraz předchozího roku projděte. Jaká přídavná jména vás při pohledu na cestu napadají? Noc a den, cesta vítězů, jiná … Nazvěte si svou cestu a zamyslete:

Kým jste byli v předchozím roce? Jak byste sami sebe pojmenovali? Pojmenování své loňské identity si napište jako zaštiťující název celého obrazu.

Plán na nový rok

Identita, sebepojetí, sebevnímání, to, kým jsem, jaký jsem člověk, tím jsme končili reflexi předchozího roku. Změna na úrovni identity přináší nejsilnější motivaci ke změně celkově. Systemická teze říká: Všechno je o tom, co bude potom. Udělejme tedy změnu na úrovni identity při zapojení všech 5 smyslů a prozkoumejme preferovanou budoucnost pečlivě, podrobně, do posledního detailu tak, aby byla uchopitelná, bezpečná a tudíž realizovatelná. Vykoupejme se ve své žádoucí budoucnosti…

Začněte s plánováním jinak. Od konce. Rozhlédněte se po místnosti a vyberte si pohodlné místo, kde budete tvořit svou budoucnost. Přesuňte se tam, do budoucnosti. Začněte tím, že si pohodlně sednete a pustíte svou fantazii na špacír. Až na konce roku nového. Je o rok více. Jste o rok moudřejší a zkušenější. A znovu po roce bilancujete …

Kým jste na konci nového roku? Pojmenujte si svou identitu. Dejte své identitě barvu, tvar, symbol. Plně jí prožijte všemi smysly, vykoupejte se v ní. Co vidíte? Co slyšíte? Jak chutná? Jak voní? Co cítíte? Kde na těle to cítíte? Pečlivě si tyto podněty uložte – jako kdybyste si svou novou identitu vyfotili, uložili v těle. Je to něco, k čemu se můžete v průběhu roku vracet a povzbudit, motivovat sami sebe k dosažení cíle. Dále svůj život na konci nového roku prozkoumejte velmi pečlivě: V jaké prostředí jste se v průběhu roku nejčastěji pohybovali? Co jste si za rok užili? Co jste vykonali? Jaké schopnosti jste za rok rozvinuli? Co pro Vás bylo důležité? Čím jste obohatili lidi a svět okolo sebe?

Otevřete oči a symbol své nové identity namalujte na nový papír, pojmenování sebe sama na konci nového roku k symbolu zapište. Sepište si, co všechno chcete mít na konci nového roku – jaké spokojenosti, jaké úspěchy, jaké zkušenosti, jaká místa chcete navštívit, jaké lidi chcete potkat?

A nyní nastává obtížná myšlenková operace. Začnete svou cestu novým rokem odvíjet od konce. Tvořte cestu od konce roku až do současnosti. Dejte cestě tvar, barvu. Kreslete a zapisujte důležité milníky, kterými chcete v následujících roce projít.

Jak si zařídíte úspěchy?

U každého milníku se zastavte a napište si své zdroje pro jeho realizaci. Inspirací Vám může být výstup z předchozího roku. Jaké schopnosti, které již máte, využijete? Jaké dovednosti, znalosti? Co ještě potřebujete pro úspěšné provedení? Co se budete muset naučit nového? Jak to uděláte?

A co když se nebude dařit? Co pak uděláte? Jak bude vypadat vaše zacházení s těmito rizikovými situacemi? Jak si s nimi poradíte?

Naplánujte si pravidelná zastavení se sami se sebou (alespoň 1x měsíčně), na kterých budete pravidelně vyhodnocovat a reformulovat své kroky k žádoucí identitě na konci následujícího roku.

Podívejte se na cestu svým novým rokem. Jaká přídavná jména Vás napadají? Pojmenujte svou novou cestu. Název si zapište.

Jsme na konci. Svou práci si uschovejte, abyste se k ní mohli vracet.

Může být užitečné se někomu se svým plánem svěřit. Anebo je pro vás lepší ostatní překvapit až své záměry zrealizujete? Obojí je funkční, jak kdo potřebuje.

Přeji hodně spokojenosti a příjemných úspěchů v novém roce!

Sylvie Navarová